MŠ, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh
583 415 785  //  odhlašování stravy +420 775 440 941
  • POHODOVÉ, ALE PRO VZDĚLÁNÍ DĚTÍ PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ ZALOŽENÉ NA VZÁJEMNÉ DŮVĚŘE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH.
  • MÍSTO ÚŽASNÝCH PROŽITKŮ, ÚSPĚŠNÝCH AKTIVIT A ÚSILÍ, KTERÉ JE DENNĚ VYNALOŽENO PŘI PŘÍPRAVĚ DĚTÍ PRO VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
  • ČAS STRÁVENÝ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ, NA ČERSTVÉM VZDUCHU, JE PRO DÍTĚ RADOSTÍ A PŘÍJEMNOU ZKUŠENOSTÍ.

 

  • RODINNÉ PROSTŘEDÍ, VHODNÉ PRO DVOULETÉ DĚTI I PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
Holčička na houpačce

"Je nám dobře na světě, na té modré planetě" ... aneb program zdravých, veselých a tvořivých dětí.

Pohodové prostředí pro děti i zaměstnance. Místo úžasných prožitků, úspěšných aktivit a úsilí, které denně vynakládáme při přípravě pro vstup do základní školy. Naše školka je ideálním partnerem pro výchovu Vašich dětí.

Novinky / Aktuality