Menu

Filozofie MŠ

Motto:

„Řekni mi, a já zapomenu, 
            ukaž mi, a já si zapamatuji, 
                            nech mne to udělat, a já pochopím."

 

Vize:
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další vzdělávání i životní cestu.

Vzdělávání dítěte chápeme jako rozvoj jedinečné osobnosti v příjemném, láskyplném, bezpečném a podnětném prostředí, na jehož konci stojí fyzicky, psychicky i sociálně samostatný jedinec připravený na vstup do základní školy a toužící po dalším vzdělávání. Aby výchova a vzdělávání dětí probíhaly komplexně, zajišťujeme dětem širokou paletu činností a denních aktivit, které podporují všestranný rozvoj a maximálně akceptují individuální možnosti každého jedince.

 

Profilace školy je zaměřena:

 

Priority:
Snažíme se, aby se všechny děti v mateřské škole cítily spokojené a v bezpečí, pouze tak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně se vzdělávat.

 

Rozvíjíme takové schopnosti a dovednosti, které děti budou potřebovat celý život:

 

Vytváříme příznivé materiálně - technické zázemí pro hru, výchovně vzdělávací činnost, stravování a realizaci nadstandartních aktivit.

 

Novinky / Aktuality