Menu

Zaměstnanci

Na Strejcové s dětmi pracuje stabilní, plně kvalifikovaný tým 9 učitelek mateřské školy s různou délkou pedagogické praxe. V průběhu roku prohlubují a doplňují vzdělání převážně studiem litaratury či  jednodenními výjezdy na školení, pokud toto provoz školy umožní.

Dlouhodobé kurzy absolvují o víkendech , ale také o prázdninách:

Před zahájením školního roku absolvují všichni zaměstnanci školy dvoudenní teambuilding v rámci osobního a profesního rozvoje s koučkou Mgr. Blaženou Mačákovou  https://www.blazenamacakova.cz/

Letos na téma "NA VLNĚ WELLBEING".

 

Čistotu a pořádek ve škole a výdej stravy zajišťují 3 pracovnice provozu.

Ve třídě Štěňátka pracuje asistentka pedagoga. Další 2 asistentky pedagoga pomáhají dětem, které mají doporučení poradenského zařízení.

Ve třídě s nejmenšími dětmi pomáhá školní asistentka.

Zaměstnanci

Novinky / Aktuality