Menu

Třídy

 

Využíváme prvky alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Tento program podtrhuje individuální přístup ke každému dítěti, partnerství rodiny a školy, spolupráci s dalšími organizacemi. Třídy jsou netradičně členěny do center aktivit, což umožňuje prožitkové a kooperativní učení. Podnětné prostředí a výborné materiální vybavení podporují u dětí samostatnost, soustředění na práci, vyhledávání informací a jejich třídění, rozvoj komunikačních schopností, spolupráci a vzájemné naslouchání. Učíme děti vyjádřit svůj názor a svoji myšlenku, zhodnotit práci a vyslechnout radu. Připravujeme je na to, aby se do budoucna zajímaly o informace, aby se uměly a chtěly efektivně učit. Děti vedeme k tomu, aby se učily rády a aby pro ně škola a učení neznamenaly nadměrný stres.

Novinky / Aktuality