Menu

Co zvládne předškolák?

1. UMÍ SE HÝBAT A POSTARÁ SE O SEBE

Hází a chytá míč, udrží rovnováhu, běhá, skáče, svlékne se, oblékne i obuje, je samostatný při jídle, umí se vysmrkat, umýt si ruce, použije toaletní papír.

2. JE CITOVĚ SAMOSTATNÝ

Zvládá odloučení od rodičů, vyjadřuje souhlas i nesouhlas, nemá výrazné výkyvy nálad, ovládá se a dodržuje pravidla. 

3. DOKÁŽE SE DOMLUVIT

Vyslovuje správně hlásky, mluví ve větách a obvykle gramaticky správně, rozumí většině slov a má přiměřenou slovní zásobu, zkouší napsat hůlkovým písmem jméno, používá neverbální komunikaci.

4. OVLÁDÁ SVOJE RUCE

Pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, zachází i s drobnými věcmi (korálky), tužku drží správně a tahy jsou plynulé, umí napodobit základní tvary, rozlišuje pravou a levou stranu i ruku (může chybovat), je zřejmé, je-li pravák či levák. 

5. ROZLIŠUJE ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY

Najde rozdíly na dvou obrázcích, odliší jednoduché symboly (písmena, číslice, dopravní značky), postřehne změny v okolí a na obrázku. 

6. ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ MYŠLENKOVÉ OPERACE

Vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků min. do pěti až deseti, rozpozná geometrické tvary, seskupuje a přiřazuje předměty dle barvy, tvaru či velikosti, komentuje, co dělá, řeší jednoduché úlohy, rozumí časoprostorovým pojmům (nad, dole, uvnitř, dřív, včera) a těm určujícím velikost a hmotnost. 

7. CHCE SE UČIT A UMÍ BÝT POZORNÝ

Koncentruje se 10-15 minut, soustředí se na činnosti, které nejsou tak zajímavé, pamatuje si, co prožil a vybaví si to, umí říkadla, básničky, písničky.

8. UPLATNÍ SE V KOLEKTIVU

Pozdraví, poprosí, poděkuje, omluví se, navazuje kontakt s dětmi i dospělými, vyhledává partnera pro hru, chová se přátelsky, bere ohled na druhé. 

9. PROJEVUJE TVOŘIVOST

Sleduje kulturní představení, zaujme ho výstava, návštěva zoo, sportovní akce, zpívá, kreslí, maluje, hraje hry. 

10. ORIENTUJE SE V OKOLÍ I VE SVĚTĚ

Ví, kde bydlí a kam chodí do školky, dovede vyřídit vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, umí pojmenovat části těla, ví, kdo jsou členové rodiny, zná některé rostliny, stromy, zvířata...

 

Novinky / Aktuality