Menu

Kontaktní údaje pověřence GDPR

Schola Servis GDPR, s.r.o.

ID datové schránky : 5b36car
adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Správce, Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Novinky / Aktuality