Menu

Kontaktní údaje pověřence GDPR

Osoba určená pro jednání za pověřence je: Ing. Jana Chudobová Vojtková

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává město Zábřeh, IČ: 00303640 (dále jen „pověřenec“).

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  1. ID datové schránky: hk9bq2f
  2. adresa sídla: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
  3. telefonní číslo: 583 468 165
  4. e-mail: chudobova@muzabreh.cz

Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Správce osobních údajů má podle čl. 37 odst. 7 GDPR povinnost sdělit dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává město Zábřeh, IČ: 00303640 (dále jen „pověřenec“).

 

Novinky / Aktuality